1. ŞARTLARIN KABULÜ
RehaWEB tarafından size bildirimde bulunmaksızın güncellenebilecek olan aşağıdaki Hizmet Maddeleri ("Hizmet") çerçevesinde sunmaktadır. Hizmet Maddelerinde değişiklik olup olmadığını düzenli aralıklarla www.rehaweb.net incelemeniz önerilir:
Ayrıca, belirli RehaWEB hizmetlerini kullanırken, siz ve RehaWEB bu hizmetler için geçerli ve zaman zaman RehaWEB tarafından ilan edilebilecek ilkelere ve kurallara tabi olacaksınız. Bu tür tüm ilkeler ve kurallar atıfta bulunarak Hizmet Maddelerine dahil edilmiştir. Çoğu durumda, ilkeler ve kurallar Hizmetin belli bir bölümüne özgüdür ve Hizmet Maddelerini o bölüme uygulamanıza yardımcı olur, ama Hizmet Maddeleri ile herhangi bir ilke veya kural arasında bir tutarsızlık olduğu takdirde Hizmet Maddeleri esas alınır. RehaWEB zaman zaman başka hizmet maddelerine tabi hizmetler de sunabilir. Böyle durumlarda, diğer hizmet maddeleri uygulandıkları hizmette yayınlanır.

2. HİZMET TANIMI
RehaWEB şu anda kullanıcılara kendilerine ait e-mail ve web sitesi erişim ("Hizmet") sağlamaktadır. Başka türlü açıkça belirtilmedikçe, yeni RehaWEB özelliklerinin sunumu da dahil, Hizmetleri genişleten veya geliştiren her yeni özellik de Hizmet Maddelerine tabi olacaktır. Hizmetin "OLDUĞU GİBİ" sağlandığını ve RehaWEB 'nin herhangi bir iletişim veya kişiselleştirme ayarlarının zamanlaması, silinmesi, yanlış gönderilmesi veya saklanamamasından dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmediğini beyan ve kabul etmiş sayılmaktasınız. Hizmeti kullanabilmek için, World Wide Web'e doğrudan veya web-tabanlı içeriğe erişen araçlar ile erişim elde etmeniz ve bu erişimle ilgili hizmet ve/veya telefon ücretlerini ödemeniz gereklidir. Ayrıca, bir bilgisayar ve modem veya diğer erişim aygıtı da dahil, World Wide Web'e bu bağlantı için gerekli tüm donanımı sağlamanız gereklidir. RehaWEB 'nin Hizmet üzerinde, yetişkin içerikli belirli alanlar oluşturduğunu da lütfen unutmayın. Bu alanlara erişmek ve bunlara bakmak için en az 18 yaşında olmanız gereklidir.

3. KAYIT YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ VE ÇOCUKLARIN GÖZETİMİ
Hizmet'i kullanmanız karşılığında, şunları kabul etmektesiniz: (a) Hizmet'in kayıt formunda istenen şekilde, kendi hakkınızda gerçeğe uygun, doğru, tam ve güncel bilgileri verme (bu bilgiler "Kayıt Verileri" olarak anılmaktadır) ve (b) Kayıt Verileri'ni gerçeğe uygun, doğru, tam ve güncel tutmak ve bu amaçla derhal güncellemek. Gerçeğe uygun, doğru ve güncel olmayan veya eksik bilgi verdiğiniz ya da RehaWEB 'nin bu bilgilerin uygun, doğru, güncel ve tam olmadığından şüphelenmek için makul nedeni olduğu takdirde, RehaWEB hesabınızı askıya alma veya kapatma ve Hizmet'i (veya bir bölümünü) o anda veya gelecekte kullandırmayı reddetmek hakkına sahiptir.
RehaWEB tüm kullanıcılarının, özellikle çocukların güvenliğine ve gizliliğine önem verir. Bu nedenle, çocuklarının Hizmet'e erişimine izin vermek isteyen anne babalar ilgili hesapları açtırmalarında onlara yardımcı olmalı ve Hizmet'e erişimlerini denetlemelidir. Çocuğunuzun Hizmet'e erişimine izin verdiğinizde, (diğerleri yanında) e-posta, mesaj tahtaları, gruplar, anında mesajlar ve sohbet dahil Hizmetlerin tümüne erişebileceklerdir. Hizmet'in geniş bir kitleye yönelik olduğunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla, yasal vasisi olarak, Hizmetler ve/veya (aşağıda 6. Bölümde tanımlanan şekilde) İçeriğin çocuğunuz için uygun olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzdur.

4. REHAWEB GİZLİLİK İLKELERİ
Kayıt Verileri ve hakkınızdaki diğer bazı bilgiler Gizlilik İlkelerimize tabidir. Daha fazla bilgi için, lütfen www.mail.REHAWEB gizlilik ilkelerimizi gözden geçiriniz.
5. E-MAİL İSMİNİZ, ŞİFRE VE GÜVENLİK
Hizmet'in kayıt sürecini tamamladığınızda, size bir referans kodu verilecek ve hesap belirlenecektir. Şifre, referans kodu ve hesabın gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz ve şifreniz veya hesabınız altında gerçekleşen tüm etkinliklerden de tamamen siz sorumlu olacaksınız. Şifrenizin veya hesabınızın her türlü yetkisiz kullanımını ve diğer güvenlik ihlalini derhal RehaWEB 'ye bildiriniz. Aksi taktirde doğabilecek zarar ve ziyan için RehaWEB sorumlu tutulamaz ve tutulmayacaktır.

6. ÜYELERİN DAVRANIŞLARI
Her türlü bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj ve diğer malzemenin ("İçerik"), ister herkese açık olarak yayınlansın ister özel iletilsin, tümüyle bu İçeriğin kaynağı olan kişinin sorumluluğunda olduğunu kabul etmektesiniz. Yani Hizmet aracılığıyla web sitesine yüklediğiniz, gönderdiğiniz, e-posta veya başka yoldan ilettiğiniz tüm İçerikten RehaWEB değil tamamen siz sorumlu olacaksınız. RehaWEB Hizmet aracılığıyla gönderilen İçeriği denetlemez ve bundan dolayı bu İçeriğin doğruluğunu, tamlığını veya niteliğini garanti etmez. Hizmeti kullandığınızda, rahatsız edici, uygunsuz veya kabul edilemez olabilen İçerik ile karşılaşabileceğinizi kabul etmektesiniz. Hiçbir koşulda, RehaWEB bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir İçerik kapsamındaki hatalar veya eksiklikler de dahil İçerik ya da Hizmet aracılığıyla gönderilen, e-posta veya başka yoldan iletilen herhangi bir İçeriğin kullanımı sonucu doğabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı sorumlu olmayacaktır.
Hizmeti şu amaçlar için kullanmamayı kabul etmektesiniz:

Yasalara aykırı, zararlı, tehdit edici, suiistimale yönelik, taciz edici, zarar verici, aşağılayıcı, kaba, edebe aykırı, iftira niteliğinde, başkalarının gizliliğine aykırı, nefret içeren veya ırksal, etnik ya da diğer şekilde kabul edilemez her türlü İçeriği web sitesine yüklemek, göndermek, e-posta ile veya başka yoldan iletmek;
herhangi bir şekilde reşit olmayanlara zarar vermek;
bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir RehaWEB görevlisi, forum lideri, rehber veya barındırma görevlisi de dahil herhangi bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmek veya bir kişi veya kurum ile ilişkiniz olduğu şeklinde yanlış veya başka şekilde yanıltıcı beyanda bulunmak;
Hizmet aracılığıyla iletilen her türlü İçeriğin kökenini gizlemek amacıyla e-posta başlıklarını tahrif etmek veya başka şekilde kimlik belirten bilgilerle oynamak;
herhangi bir yasa veya akdi ilişki ya da itimat ilişkisi kapsamında iletme hakkınız olmayan her türlü İçeriği (örneğin içeriden bilgi, istihdam ilişkisi dahilinde veya ifşa etmeme anlaşmaları kapsamında öğrenilmiş fikri mülkiyet niteliğinde ve gizli bilgiler) web sitesine yüklemek, göndermek, e-posta ile veya başka yoldan iletmek;
herhangi bir tarafın herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakkını ("Haklar") ihlal eden her türlü İçeriği web sitesine yüklemek, göndermek, e-posta ile veya başka yoldan iletmek;
bu amaçlar için ayrılmış alanlar (örneğin alışveriş odaları) dışında, her türlü istenmeyen veya izin verilmemiş reklam, promosyon malzemeleri, "çöp kutuluk posta," "istenmeyen posta," "zincir posta," "piramit planlar" veya diğer her tür teklifi web sitesine yüklemek, göndermek, e-posta veya başka yoldan iletmek;
yazılım virüsleri veya herhangi bir bilgisayar yazılımı ya da donanımı veya telekomünikasyon cihazının işlevselliğini kesintiye uğratmak, hasar veya zarar vermek ya da sınırlamak için tasarlanmış diğer bilgisayar kodu, dosyaları veya programlarını web sitesine yüklemek, göndermek, e-posta veya başka yoldan iletmek;
normal diyalog akışını kesintiye uğratmak, bir ekranın Hizmet'in diğer kullanıcılarının yazabileceğinden daha hızlı "kaymasına" neden olmak veya başka şekilde diğer kullanıcıların gerçek zamanda değişim yeteneğini olumsuz etkileyen bir biçimde davranmak;
Hizmet'i veya Hizmet'e bağlı sunucuları veya ağları aksatmak veya kesintiye uğratmak ya da Hizmet ile bağlantılı her türlü gerek, yordam, ilke veya kurala uymamak;
kasıtlı veya kasıtsız olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul kıymet borsaları tarafından uygulanan yönetmelikler de dahil, yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etmek;
başkalarını "rahatsız edecek biçimde takip etmek" veya başka şekilde taciz etmek; veya
diğer kullanıcılar hakkında kişisel verileri toplamak veya saklamak.
RehaWEB 'nin içeriği önceden denetlemediğini, ama RehaWEB ve onun tarafından belirlenen yetkililerin, takdiri tümüyle kendilerine ait olmak üzere, Hizmet üzerinden sunulan her türlü İçeriği (buna yükümlü olmaksızın) reddetmek hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz. Yukarıda söylenenlerin geçerliliğini sınırlamaksızın, RehaWEB ve onun tarafından belirlenen yetkililer Hizmet Maddelerini ihlal eden veya başka şekilde kabul edilemez nitelikte her türlü İçeriği çıkartma hakkına sahiptir. Bu İçeriğin doğruluğu, tamlığı veya kullanılabilirliği de dahil olmak üzere, her türlü İçeriğin kullanımı ile bağlantılı tüm riskleri değerlendirmeniz ve üstlenmeniz gerektiğini kabul etmektesiniz. Bu itibarla, bununla sınırlı olmaksızın RehaWEB Mesaj Tahtaları, RehaWEB Grupları ve Hizmet'in diğer bölümleri üzerindeki bilgiler de dahil, RehaWEB tarafından oluşturulan veya RehaWEB 'ye gönderilen İçeriğe kesin olarak güvenemeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
RehaWEB 'nin içeriği saklayabileceğini ve şu amaçlarla açıklayabileceğini kabul etmektesiniz: (a) İçeriği size etkin biçimde ulaştırmak amacıyla, dünya çapında bağlı şirketlerine, (b) hesabınızı RehaWEB veya bağlı şirketlerinin standart işletim yordamlarına uygun şekilde düzenli yönetmek amacıyla ve/veya (c) yasalar gerektirdiği veya böyle bir saklama veya açıklamanın şu amaçlar için makul biçimde gerekli olduğuna iyi niyetle inandığı takdirde: (d) yasal işlemlerin gereğini yerine getirmek; (e) Hizmet Maddelerini uygulatmak; (f) herhangi bir İçeriğin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiği yönündeki iddiaları cevaplamak veya (g) RehaWEB ve kullanıcılarının ve kamunun haklarını, mal varlığını veya can güvenliğini korumak.
Size ait İçerik de dahil olmak üzere, Hizmet'in teknik işlemlenmesi ve iletiminin çeşitli ağlar üzerinde iletimler ve ağlara veya hizmetlere bağlanmanın teknik gereklerine uymak ve uyarlanmak için değişiklikler gerektirebileceğini kabul etmektesiniz. Herhangi bir zamanda bu paragrafta belirtilenleri kabulden vazgeçtiğiniz takdirde, RehaWEB Hizmet'in tümüne veya bazı bölümlerine erişiminizi sona erdirme hakkını saklı tutar.

7. ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL KURALLAR
Internet'in küresel doğasını göz önüne alarak, nette davranış kuralları ve kabul edilebilir İçerik ile ilgili tüm yerel yasa ve yönetmeliklere uymayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve (bunlardan farklıysa) yaşadığınız ülkeden dışa gönderilen teknik verileri iletimi ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara uymayı kabul etmektesiniz. Herhangi bir uluslararası RehaWEB varlığı üzerindeyken, Hizmet Maddeleri ve RehaWEB varlığına uygulanan amir yasalar sizin için bağlayıcıdır.

8. REHAWEB 'YE GÖNDERİLEN HERKESE AÇIK WEB SİTESİ İÇERİKLERİ
Hizmet Maddeleri açısından, Hizmet'in "herkes tarafından erişilebilen alanları" genel olarak herkesin erişebildiği alanlardır. Örneğin, Hizmet'in herkes tarafından erişilebilen alanları herkese açık RehaWEB Gruplar'ı ve RehaWEB Web Sitesi'ni içerir, ama listelenmeyen RehaWEB Gruplar'ı veya RehaWEB Posta ya da RehaWEB Mesajcı gibi iletişim hizmetlerini içermez.

9. TAZMİNAT
Hizmet'e gönderdiğiniz veya Hizmet aracılığıyla ilettiğiniz İçerik, Hizmet'i kullanımınız, Hizmet'e bağlantınız, Hizmet Maddelerini ihlaliniz veya başkalarının haklarını ihlaliniz nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan, üçüncü taraflarca ileri sürülen her türlü iddia veya istem karşısında, RehaWEB ve onun iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, görevlilerini, temsilcilerini, ortak marka sahiplerini ve diğer ortaklarını ve çalışanlarını, makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere, her türlü zarar için tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

10. HİZMETİN YENİDEN SATILAMAMASI
Hizmet'in herhangi bir bölümünü, Hizmet'in kullanımını veya Hizmet'e erişimi taklit etmemeyi, çoğaltmamayı, kopyasını çıkarmamayı, satmamayı, yeniden satmamayı kabul etmektesiniz.
11. KULLANIM VE SAKLAMA İLE İLGİLİ GENEL UYGULAMALAR
RehaWEB 'nin, bununla sınırlı olmaksızın, e-posta mesajlarının, mesaj tahtası ilanlarının veya web sitesine yüklenen diğer İçeriğin Hizmet tarafından saklanacağı maksimum gün sayısı, Hizmet üzerinde bir hesaptan gönderilebilen veya bir hesaba alınabilen maksimum e-posta mesajı adedi, Hizmet üzerinde bir hesaptan gönderilebilen veya bir hesaba alınabilen e-posta mesajın maksimum büyüklüğü, RehaWEB sunucularında sizin için ayrılan maksimum disk alanı ve belirli bir süre içinde Hizmet'e maksimum erişim sayınız (ve her birinin süresi) dahil olmak üzere, Hizmet'in kullanımı ile ilgili genel uygulamalar ve sınırlar belirleyebileceğini kabul etmektesiniz. RehaWEB 'nin herhangi bir mesajın veya diğer iletişim ya da Hizmet tarafından yürütülen veya iletilen diğer İçeriğin silinmesi veya saklanamaması nedeniyle hiçbir sorumluluk üstlenmediğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, RehaWEB 'nin herhangi bir zamanda, takdiri tümüyle kendisine ait olmak üzere, bildirimde bulunarak veya bulunmadan bu genel uygulamaları ve sınırlamaları değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz.

12. HİZMETTE DEĞİŞİKLİKLER
RehaWEB bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın herhangi bir zamanda ve zaman zaman Hizmet'i (veya bir kısmını) değiştirme ya da sürdürmeme hakkını saklı tutar. RehaWEB 'nin Hizmet'in değiştirilmesi, durdurulması veya sürdürülmemesi nedeniyle size veya üçüncü taraflara karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

13. SONA ERDİRME
RehaWEB 'nin, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, bunlarla sınır olmaksızın, kullanılmama veya RehaWEB 'nin Hizmet Maddeleri'nin özüne veya sözüne uymamanız ya da bunları ihlal etmenize inanması da dahil, herhangi bir nedenle parolanızı, hesabınızı (veya bir kısmını) ya da Hizmet'i kullanımınızı sona erdirebileceğini, Hizmet içinde herhangi bir İçeriği kaldırabileceğini ve çıkartabileceğini kabul etmektesiniz. RehaWEB 'nin ayrıca, takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, herhangi bir zamanda Hizmet'i (veya bir kısmını) bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın sona erdirebilir. Bu Hizmet Maddelerinin herhangi bir hükmü kapsamında, Hizmet'e erişiminizin sona erdirilmesinin önceden bildirimde bulunmaksızın gerçekleştirilebileceğini ve RehaWEB 'nin hesabınızı ve hesabınızdaki ilgili tüm bilgileri ve dosyaları derhal sona erdirebileceğini veya silebileceğini ve/veya bu dosyalara ya da Hizmet'e erişiminizi engelleyebileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, RehaWEB 'nin Hizmet'e erişiminizin sona erdirilmesi nedeniyle size veya üçüncü taraflara karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

14. REKLAMCILAR VE TÜCCARLARLA İLİŞKİLER
Hizmet üzerinde veya Hizmet aracılığıyla reklamcılar ve tüccarlarla her türlü yazılmanız ve iş ilişkiniz ya da promosyonlara katılımınız, ilgili mal ve hizmetlerin ödeme ve teslimi ve bu ilişkilerle bağlantılı her türlü koşul, garanti ve beyan da dahil olmak üzere, sadece sizinle bu reklamcılar veya tüccarlar arasındadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde şu hususları kabul etmektesiniz: (a) Bu tür ilişkilerin ya da söz konusu reklamcılar ve tüccarların Hizmet üzerinde bulunmasının sonucunda doğabilecek hiçbir zarar ve ziyandan RehaWEB sorumlu olmayacaktır ve (b) Hizmet üzerinde verdiğiniz siparişler ve Hizmet üzerinde verilen ürün özellikleri ve ürün bulunabilirliği (bununla sınırlı olmaksızın RehaWEB Alışveriş de dahil) ilgili Tüccarın teyidine ve iş koşullarına ve hükümlerine tabidir.

15. BAĞLANTILAR
Hizmet veya üçüncü taraflar diğer World Wide Web sitelerine ya da kaynaklarına bağlantılar verebilir. Bu tür siteler ve kaynaklar üzerinde RehaWEB 'nin hiçbir denetimi olmadığından, RehaWEB 'nin bu tür dış site veya kaynakların bulunabilirliği nedeniyle sorumlu olmadığını ve bu site veya kaynaklardan ulaşılabilen her türlü İçerik, reklam, ürün veya diğer malzemelere kefil olmadığını ve sorumluluk üstlenmediğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu tür site veya kaynaklar üzerinde veya aracılığıyla ulaşılan her türlü İçerik, mal veya hizmetleri kullanmanız veya bunlara güvenmeniz sonucu uğrayabileceğiniz ya da uğradığınızı iddia ettiğiniz her türlü zarar veya ziyan nedeniyle RehaWEB 'nin doğrudan veya dolaylı olarak hiç bir şekilde sorumlu olmayacağını beyan ve kabul etmektesiniz.

16. REHAWEB 'NİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Hizmet ve Hizmet ile bağlantılı olarak kullanılan her türlü gerekli yazılımın ("Yazılım") ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan fikri mülkiyete konu ve gizli bilgiler içerdiğini beyan ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, sponsor reklamlarındaki İçerik ve Hizmet veya reklamcılar aracılığıyla size sunulan bilgilerin telif hakkı, ticari marka, hizmet markası, patent veya fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalarla korunduğunu beyan ve kabul etmektesiniz. RehaWEB veya reklamcılar tarafından açıkça izin verilmedikçe, Hizmet veya Yazılım esasındaki eserleri, tamamen veya kısmen değiştirmemeyi, kiralamamayı, kiraya vermemeyi, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı veya bunlardan eserler türetmemeyi kabul etmektesiniz.
RehaWEB 'nin size Yazılımının nesne kodunu tek bir bilgisayarda kullanmak için kişisel, devredilemez ve münhasır olmayan bir hak ve lisans vermektedir; şu şartla ki Yazılımı kopyalayamaz, değiştiremez, bundan türetilmiş eserler oluşturamaz, tersine mühendislik uygulayamaz, tersine derleme yapamaz veya başka şekilde kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunamaz, satamaz, devredemez, lisansını başkalarına veremez, üzerinde teminat hakkı tesis edemez veya başka şekilde üzerindeki hakları devredemezsiniz (ve üçüncü tarafların bunları yapmasına izin veremezsiniz). Yukarıda belirtilenler yürürlükteki yasalara ve diğer amir yasalara tabidir. Yazılımı hiç bir biçimde veya surette değiştirmemeyi veya (bununla sınırlı olmaksızın) Hizmet'e yetkisiz erişim elde etmek de dahil, Yazılımın değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul etmektesiniz. Hizmet'e erişim için RehaWEB 'nin tarafından sağlanan arabirim haricinde başka bir yoldan erişmemeyi kabul etmektesiniz.

17. SORUMLULUK RED BEYANLARI
ŞU HUSUSLARI AÇIKÇA BEYAN VE KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ:

HİZMETİ KULLANMANIZIN RİSKİ SADECE SİZE AİTTİR. HİZMET SİZE "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT HALİYLE" SAĞLANMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, REHAWEB BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HER TÜRLÜ ZIMNİ SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ VE HİZMETLERİN MAKUL İHTİMAM VEYA BECERİ İLE VEYA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İHLAL EDİLMEDEN SAĞLANMASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ, KAYIT VE DİĞER TÜM ŞARTLARI AÇIKÇA REDDEDER.
REHAWEB (i) HİZMETİN SİZİN GEREKLERİNİZE UYGUN OLACAĞI, (ii) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞI, (iii) HİZMETİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLARIN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞI, (iv) SİZİN TARAFINIZDAN HİZMET ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN VEYA TEMİN EDİLEN ÜRÜN, HİZMET, BİLGİ VEYA DİĞER MALZEMELERİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI VE (v) YAZILIMDA OLABİLECEK HATALARIN DÜZELTİLECEĞİ YÖNÜNDE HİÇ BİR BEYAN VEYA GARANTİ VERMEZ.
HİZMETİN KULLANIMI YOLUYLA KARŞIDAN YÜKLENEN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE TEMİN EDİLEN HER TÜRLÜ MALZEME İLE İLGİLİ OLARAK TAKDİR VE RİSK TAMAMEN SİZE AİTTİR VE BU TÜR MALZEMELERİN KARŞIDAN YÜKLENMESİ SONUCU BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZDE OLABİLECEK HASARLAR VEYA VERİ KAYIPLARINDAN SADECE SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ.
TARAFINIZDAN REHAWEB 'DEN VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA VEYA HİZMETTEN ALINAN YAZILI VEYA SÖZLÜ TAVSİYE VEYA BİLGİLER HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA HİZMET MADDELERİNDE AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN BAŞKA BİR YÜKÜMLÜLÜK OLUŞTURMAZ.

18. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
ŞU HUSUSLARI AÇIKÇA BEYAN VE KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ: REHAWEB BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, KAR, ŞEREFİYE, KULLANIM, VERİ KAYBI VEYA DİĞER GAYRİ MADDİ ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AŞAĞIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, ŞARTA BAĞLI VEYA EMSAL NİTELİĞİNDE ZARARDAN (BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ REHAWEB 'YE BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE) SORUMLU OLMAYACAKTIR: (i) HİZMETİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI; (ii) HİZMET ARACILIĞIYLA VEYA HİZMETTEN SATIN ALINAN VEYA TEMİN EDİLEN HER TÜRLÜ MAL, VERİ, BİLGİ VEYA HİZMET YA DA ALINAN MESAJ YA DA YAPILAN İŞLEM SONUCU İKAME MAL VEYA HİZMETLERİN TEDARİK GİDERLERİ; (iii) İLETİ VEYA VERİLERİNİZE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA BUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ; (iv) HİZMET ÜZERİNDE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN BEYAN VEYA DAVRANIŞLARI VEYA (v) HİZMET İLE İLGİLİ DİĞER HER TÜRLÜ HUSUS.
AKSİ YÖNDE HERHANGİ BİR KANUN VEYA YÖNETMELİK DİKKATE ALINMAKSIZIN, HİZMETİN KULLANIMI VEYA BU HİZMET MADDELERİ İLE İLGİLİ VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ İSTEM VEYA ŞİKAYETİN BU İSTEM VEYA ŞİKAYET SEBEBİ DOĞDUKTAN SONRA BİR (1) YIL İÇİNDE İLERİ SÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ, AKSİ TAKDİRDE İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ.
19. İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR
BAZI YASAMA ALANLARINDA BELİRLİ GARANTİLERİN KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINA VEYA DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR İÇİN GARANTİ İSTİSNALARINA VE SINIRLAMALARINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR. DOLAYISIYLA, YUKARIDA 17. VE 18. BÖLÜMLERDEKİ BAZI SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.
ÖZELLİKLE, BU HİZMET MADDELERİNDE YAZILI OLAN HİÇ BİR HÜKÜM TÜKETİCİLERİN YASAL HAKLARINI ETKİLEMEZ VE REHAWEB'NİN İHMAL VEYA SAHTECİLİĞİNDEN İLERİ GELEN ÖLÜM VEYA YARALANMADAN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU KAPSAM DIŞI BIRAKMAZ VEYA SINIRLAMAZ.

20. BİLDİRİM
Size e-posta veya posta yoluyla bildirimler gönderilebilir. Hizmet ayrıca, Hizmet Maddelerinde veya diğer konularda değişiklikleri Hizmet üzerinde genel bildirimler veya bağlantılar göstererek duyurabilir.

21. TİCARİ MARKA BİLGİLERİ
RehaWEB TR TURSİTİK TİC.LTD şirketine ait ticari markadır.RehaWEB 'nin önceden izni olmadan, RehaWEB marka ve logosunu hiçbir şekilde sergilememeyi ve kullanmamayı kabul etmektesiniz.

22. TELİF HAKLARI ve TELİF HAKKI TEMSİLCİLERİ
RehaWEB yazarların ve yaratıcıların fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir ve kullanıcılarımızdan da bunu yapmalarını isteriz. Hizmet üzerinde fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen telif hakkı ilkeleribölümümüze giderek sorunu bildirin.

23. GENEL BİLGİLER - UYUŞMAZLIKLAR
Bu Hizmet Maddeleri (burada yapılan ilkeler ve kurallar da dahil olmak üzere) sizinle RehaWEB arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturur ve Hizmet'i nasıl kullanacağınızı belirler ve sizinle RehaWEB arasında daha önceki tüm anlaşmaları hükümsüz kılar. Bağlı hizmetleri, üçüncü taraflara ait içerik ve yazılımları kullandığınız zaman ek hüküm ve şartlar da uygulanabilir. Hizmet Maddeleri ve sizinle RehaWEB arasındaki ilişki Türkiye yasalarına tabidir. Siz ve RehaWEB Türkiye mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul etmektesiniz. RehaWEB 'nin herhangi bir hakkı kullanmaması veya Hizmet Maddelerinin herhangi bir hükmünü uygulatmaması bu hak veya hükümden feragat anlamına gelmez. Hizmet Maddelerinin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olduğuna karar verilmesi halinde, taraflar mahkeme tarafından tarafların o hükümdeki niyetlerini yansıtan bir sonuç için çaba göstermesini ve Hizmet Maddelerinin diğer hükümlerinin tamamen yürürlükte ve geçerli olmaya devam edeceğini kabul eder.
Hizmet Maddelerindeki bölüm başlıkları sadece kolaylık için olup, hukuki ve akdi etkileri yoktur.

24. İHLALLER
Lütfen Hizmet Maddelerinin ihlallerini RehaWEB Müşteri Hizmetleri'ne bildirin.